Kristina Blanking

Sedan barnsben har jag fascinerats av färg, form, skulptur och hantverk. Jag är autodidakt konstnär och drivs av glädjen och energin som finns i själva skapandet.

I stunden, just i det ögonblicket… det är då det händer!

Jag ägnar mig åt intuitivt måleri i akryl på canvas, oftast färgstarkt och dynamiskt. Jag skapar gärna på större dukar där jag kan känna friheten i tanke och rörelse, öga och hand. Inspirationen finns inom mig och får fritt spelrum.
Min förhoppning är att du ska bli berörd av min konst!

Tack för du tar dig tid att titta på mina tavlor,

Kristina


Since childhood, I have been fascinated by color, shape, sculpture and craftsmanship. I am a self-taught artist and I am driven by the joy and energy found in creation itself.

In the moment, that very moment… that’s when it happens!

I practice intuitive painting in acrylic on canvas, usually colorful and dynamic. I like to create on larger canvases where I can feel the freedom in thought and movement, eye and hand.
The inspiration is within me and is given free rein.

I hope you will be touched by my art!

Thank you for taking the time to look at my paintings,

Kristina